Các loại mắc cài
 
09:06:06 Ngày 17/06/2016
NIỀNG RĂNG MẮC CÀI SỨ TỰ BUỘC
Đây có thể được xem là giải pháp đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ tốt nhất hiện nay.
 
16:10:50 Ngày 01/10/2015
NIỀNG RĂNG MẮC CÀI PHA LÊ
Đây là một lựa chọn điều trị hàng đầu do có tính thẩm mỹ cao.
 
09:07:03 Ngày 31/07/2014
INVISALIGN
Đây là một phương pháp chỉnh răng mới sử dụng khay trong suốt tháo lắp.
 
09:07:45 Ngày 31/07/2014
NIỀNG RĂNG MẮC CÀI TRONG
IBraces (còn được gọi là Incognito- Niềng răng vô hình).
 
16:07:28 Ngày 30/07/2014
NIỀNG RĂNG MẮC CÀI SỨ
Đây là loại mắc cài tối ưu nhất hiện nay, rút ngắn tối đa thời gian điều trị.
 
 
 1 2   Next page »