BS MẬU NHẬN BẰNG FELLOW CỦA HIỆP HỘI ICOI TẠI HÀN QUỐC
Năm 2011, Bs Trịnh Đức Mậu đã nhận bằng Nghiên cứu sinh của Hiệp hội Implant Quốc tế ICOI tại Hàn Quốc.